Høst 2016
Bilder fra mine ture høsten 2016, Demningen ved Damsortungen er fra ca 1885. Den skulle sikre jevn vannføring til sagbruk og kraftstasjon nede ved Aas Gård. Kraftstasjonen var den første privateiet kraftstasjon i Norge.
Damsortungen_001.jpg

Demning fra ca 1885

Damsortungen_002.jpg

Damsortungen_002.jpg

Damsortungen_003.jpg

Damsortungen_003.jpg

Damsortungen_004.jpg

Damsortungen_004.jpg

Damsortungen_005.jpg

Damsortungen_005.jpg

Damsortungen_006.jpg

Damsortungen_006.jpg

Hakkimtjernet.jpg

Hakkimtjernet.jpg

Høst farger_001.jpg

Høst farger_001.jpg

Høst stemning.jpg

Høst stemning.jpg

Høstfarger_002.jpg

Høstfarger_002.jpg

Naturen_001.jpg

Naturen_001.jpg

Naturen_002.jpg

Naturen_002.jpg

Naturen_003.jpg

Naturen_003.jpg

Naturen_004.jpg

Naturen_004.jpg

Naturen_005.jpg

Naturen_005.jpg

Naturen_006.jpg

Naturen_006.jpg